Random picture

Thông tin nhà thờ và lịch thánh lễ

HIỂN LINH


HIỂN LINH
Giáo hạt , Giáo phận Tp HCM
582 Kinh Dương Vương, P.13, Quận 6, TP HCM
ĐT:
e-mail:
Website:Nhà thờ HIỂN LINH
Upload hình khác (sẽ ghi đè lên hình hiện tại)
NgàyGiờ lễGhi chú
Chúa Nhật 6:00
8:00
16:30
Ngày thường17:00
Các thông tin khác

Bản đồ

Các nhà thờ lân cận:
Phaolô (Bình Tân) (1.7km)
Bình Thới (2.0km)
BÌNH PHƯỚC (2.2km)
Thánh Phanxicô Xaviê - (Nhà thờ Cha Tam) (2.6km)
Bình Đông (3.3km)
TÂN PHÚ HOÀ (3.3km)
Bình An (Đức Mẹ Mân Côi) (3.5km)
VĨNH HOÀ (3.6km)